Välkommen!

Intelligenta fastigheter är en del av vår vardag. Men för de flesta känns tekniken svår. Bristen på öppen och lättfattlig information om intelligenta elinstallationer är stor och den är svår att få tag i, trots att elbranschen arbetar med den dagligen.

IH-guide™ är vårt sätt att göra kunskapen begriplig till alla; beslutsfattare, beställare, slutkunder, installatörer och konsulter. Produktinformationen till de olika delarna av en intelligent elinstallation finns, men den är allt för teknisk och skriven på en sådan nivå att endast montörer och installatörer har kompetens nog att förstå budskapet.

Vanliga konsumenter kan inte förstå dessa beskrivningar. Ändå är det konsumenterna som beställer och betalar dessa installationer. IH-guide är en handledning för den vanliga konsumenten – beställaren.

NYHETER I VERSION II
· Fördjupad och uppgraderad information.
· Filmklipp med exempel på applikationer.
· IH-Config länk är inkluderad, ett konfigureringsprogram som genererar ett cirka pris per funktion och en uppskattad totalsumma för material och installation.

 

INSIKT
IH-guide ger information om den intelligenta fastigheten med avseende på teknik, ergonomi, kostnad samt för- och nackdelar. IH-guide upplyser om i vilka miljöer de olika funktionerna med fördel kan användas.

KUNDER - BESTÄLLARE
IH-guide ger vägledning speciellt till dem som skall använda lägenheten, villan, fastigheten eller anläggningen (t. ex servicehus, skola eller badhus etc.).

INSTALLATÖRER
IH-guide informerar även installatörer, montörer och elkonsulter om vilka argument man kan använda när man talar med en beställare så att den intelligenta elinstallationen blir begriplig.

SKOLOR
IH-guide finns i en skolversion och är en bra källa att använda i utbildningen, det ger eleverna en bra bild över vad en intelligent anläggning klarar av och vilka fördelar det medför. Det är nyttig kunskap när man sedan går ut i arbetslivet som t.ex. installatör.

SMÅHUS-VERSION
Det finns nu även en småhus-version av IH-guide som är anpassad för dem som ska bygga ny bostad. Denna version är nerbantad och innehåller endast exempel för villa. Den är uppbyggd så att alla ska förstå innehållet och ge idéer på smarta lösningar i hemmet. Utforska möjligheterna, sätt er ner tillsammans och ha en kreativ elektrisk brainstorming. Dimensionera sedan utifrån era behov och önskemål.

Exempel på hur man kan använda sig av IH-guide
Intresserade beställare och slutanvändare kan i IH-guide hitta funktioner och exempel för intelligenta fastigheter, därefter kan de vända sig till en elkonsult eller elinstallatör för utförande.

På så sätt kan beställare peka direkt på vad som önskas - enkelt beskrivet!

Konsulter och installatörer kan också läsa på och utbilda/träna sig på att informera på ett lättfattligt sätt till beställare och kunder om intelligenta fastigheter.

För utbildning fungerar IH-guide bra. Den ger en informativ bild av intelligenta fastigheter, framtidens byggnader. Något som stimulerar lärandet.

 

Nu finns uppdaterade
IH-guide II att beställa >>>


 

"IH-guide är ett effektivt verktyg när det gäller marknadsföring. Med en öppen och lättfattlig information ger den möjlighet till alla att utnyttja potentialen i den intelligenta fastigheten. "

 

 

 

IH-guide är unik eftersom
det är den enda förekommande på marknaden

 

Beställ
via internet eller
skriv själv ut
pdf-dokument.